Turnir »Trka na prstenac« v parih Barban, 17. avgust 2019